Køb på SkypeCams.ru og få op til 200 bonus Poletter hver dag!
Hver dag vil 5 brugere, som har brugt fleste Poletter, få 25 til 200 gratis Poletter!
Cashback bonus
1.
200 Tokens
2.
150 Tokens
3.
100 Tokens
4.
50 Tokens
5.
25 Tokens
Nuværende rang
Jimb*****
200 Tokens
Blue******
150 Tokens
Pens*****
100 Tokens
Caro********
50 Tokens
Mate*********
25 Tokens
Vinderen bliver offentliggjort hver 24 time! Du er måske den næste!
Tid indtil kampagnen slutter:
0
1
Timer
3
2
Minutter
3
8
Sekunder